Mökki
Banneri alue Blogi Rahaa Työ

Mikä laina sopii mökin rakentamiseen?

Mökki

Oman mökin rakentamista suunnitteleva saattaa pohtia, millainen laina kyseistä projektia varten olisi hyvä ottaa. Kaikki eivät tietenkään lainaa tarvitse, mutta vain harvalla on mahdollisuutta rakentaa mökkiä kokonaan ilman lainarahaa. Mökkiprojektista riippuen, tarvittava lainarahan määrä voi olla pieni tai suuri. Mikäli tarkoituksena on rakentaa pieni, kompakti mökki, pienempikin laina voi riittää kattamaan projektista aiheutuvat kustannukset. Jos taas suunnitelmissa on rakentaa vapaa-ajanviettopaikaksi täydellisesti sopiva huvila, on mahdollista, että myös kustannukset ovat korkeammat, jolloin toki lainaakin tarvitaan enemmän. Lainaa ei kuitenkaan voi hakea tai saada kuinka paljon tahansa tai välttämättä juuri sen verran kuin itse haluaisi. Lainarahan saamista ei myöskään tule pitää täysin itsestäänselvyytenä, sillä sen saamiseen vaikuttavat monet asiat liittyen lähinnä lainanhakijan taloudelliseen tilanteeseen, mutta myös muihin olennaisiin seikkoihin. Onkin järkevää tarkistaa, täyttyvätkö lainan saamisen edellytykset juuri omalla kohdalla, ennen kuin aloittaa mökin rakentamisen varsinaisen suunnittelun. Lisäksi, mikäli lainan saamisen edellytykset täyttyvät, kannattaa selvittää, millainen laina olisi sopiva juuri omaan käyttötarkoitukseen.

Lainan saamisen edellytykset

Yleisesti ottaen minkä tahansa isomman lainan myönnettävä määrä riippuu pitkälti lainanhakijan omasta tulotasosta. Lisäksi lainan määrään vaikuttavia tekijöitä ovat hakijan menot, säästöt sekä yleinen korkotaso. Aina lainaa hakiessa olisi hyvä pohtia, miten suuri kuukausierä lainan takaisinmaksussa on mahdollista omaan elintasoon suhteutettuna. Lainanantajaa yleensä myös kiinnostaa, mitä aikaisempia velkoja ja lainoja hakijalla on sekä millainen hänen varallisuustasonsa yleisesti ottaen on. Merkittävimpiin lainan saamisen edellytyksiin sisältyy myös lainan omarahoitusosuus, jolla tarkoitetaan siis sitä osuutta, joka hakijalla on jo ennen lainan hakemista. Omarahoitusosuudesta käytetään varsinkin asuntolainojen yhteydessä nimitystä ”käsiraha”. Mikäli perusedellytykset lainan saamiseksi ovat kunnossa, voidaan alkaa miettiä omaa mökkiprojektia varten sopivaa lainaa. Pankki tekee kuitenkin aina lopullisen päätöksen lainan myöntämisestä hakijan tietojen ja taustan sekä kokonaistilanteen perusteella, joten lainan määrä ja ehdot riippuvat aina siitä, miten pankki hakijaa arvioi. Olennaista on, että hakijan maksukyky on kunnossa ja tulot ovat säännölliset. Lisäksi lainantarjoajat edellyttävät, että hakija on hoitanut omat raha-asiansa moitteettomasti, eikä hänellä ole maksuhäiriömerkintöjä. Mikäli hakijan tulot ovat säännölliset, maksukykyä on riittävästi ja taloudellinen tilanne on muutenkin hyvällä tasolla, ei useinkaan ole mitään estettä lainan saamiseksi.

Useat eri pankit tarjoavat lainaa nimenomaan mökin rakentamista varten nimellä ”mökkilaina”. Tällainen nimenomaan mökin rakentamiseen tarkoitettu laina omasta pankista olisi paras vaihtoehto mökkiprojektin rahoittamiseen, sillä siinä voidaan ottaa lainanhakijan oma tilanne parhaiten huomioon. Muita vaihtoehtojakin toki on, sillä lainantarjoajia on paljon ja monet niistä tarjoavat lainaa mihin tahansa tarpeeseen. Joka tapauksessa, varsinkin isommalle lainalle, jonka hankkiminen mökkiä rakentaessa on todennäköisesti tarpeellista, kannattaa aina hankkia takaisinmaksuturva tai korkokatto. Nämä auttavat suojaamaan hakijan maksukykyä yllättävissä tilanteissa, kuten korkojen odottamattoman nousun tai työttömyyden yhteydessä. Takaisinmaksuturvia on saatavilla erilaisia ja ennen sen hankintaa olisikin hyvä selvittää, missä tilanteissa sitä olisi mahdollista hyödyntää. Korkokatto taas määritellään hakijan ja pankin välillä, jolloin lainan korko ei voi nousta tätä määriteltyä korkoa korkeammaksi. Tavallisimmat suomalaiset pankit tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja, jotka auttavat turvaamaan lainan takaisinmaksun erilaisissa yllättävissä tilanteissa. Usein pankit pystyvät myös tarvittaessa joustamaan lainan takaisinmaksussa, tarjoamalla lainanottajalle esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia. Tämä ei välttämättä ole kaikkien lainantarjoajien kanssa mahdollista. Sen vuoksi mökkiprojektia varten otettava laina olisikin järkevintä ottaa tutusta ja luotettavasta pankista, jolloin yllättävätkään tilanteet eivät kaada koko taloutta.

Mökin rakentaminen kokonaan itse vai paketin ostaminen?

Kaunis mökki

Rakentamalla mökin täysin itse, voi säästää huomattaviakin summia rahaa. Toisaalta taas, siihen voi kulua ihan valtavasti aikaa. Helpoin ja stressittömin vaihtoehto on tilata mökki niin sanotusti avaimet käteen- pakettina. Mökkipakettia ei kuitenkaan ole pakko tilata täysin valmiina, vaan myös osittain valmiin paketin tilaaminen on mahdollista, jolloin vain osan töistä joutuu tekemään itse. Viime vuosina erityisesti hirsirakentaminen on yleistynyt Suomessa paljon. Se on ymmärrettävää, koska hirsi sopii mainiosti pohjoisiin olosuhteisiimme, sillä se kestää voimakkaita lämpötilavaihteluita. Lisäksi hirsirakennukset näyttävät hyvältä ja ne istuvat hyvin suomalaiseen metsä- tai rantamaisemaan. Hirrestä tehdyt rakennukset kestävät hyvin myös aikaa. Esimerkiksi kotimainen hirsimökkivalmistaja Salvos.fi tarjoaa erilaisia mökkipaketteja, joissa asiakas pystyy itse vaikuttamaan tiettyihin suunnitteluratkaisuihin.